Checklist: vogels van de IJmond

Deze checklist vermeldt alle vogelsoorten die in de IJmond zijn vastgesteld, met uitzondering van ge
ïntroduceerde soorten. Onder de IJmond wordt hier verstaan het gebied tussen Wijk aan Zee in het noorden, IJmuiderslag in het zuiden, de kop van de Zuidpier in het westen en het sluizencomplex in het oosten. De 315 vogelsoorten van deze checklist vormen c 62% van de Nederlandse lijst. Vermeld zijn alleen soorten waarvan overtuigende documentatie beschikbaar is. Bij landelijke zeldzaamheden is het oordeel van de Commissie Dwaalgasten Nederlandse Avifauna gevolgd; cursief weergegeven soorten zijn (nog) niet aanvaard door deze commissie. Enkele regionale zeldzaamheden zijn niet opgenomen vanwege ontoereikende documentatie; het betreft Witwangstern Chlidonias hybrida, Notenkraker Nucifraga caryocatactes, Cetti's Zanger Cettia cetti en Taigaboomkruiper Certhia familiaris. Informatie over de betreffende meldingen is uiteraard welkom. Foto's van enkele van de bekendste zeldzaamheden uit de IJmond zijn hieronder weergegeven.Harlekijneend, havenmonding, IJmuiden, 29 december 1982 (René van Rossum).

Vale Gierzwaluw, Kennemerstrand, IJmuiden, 8 november 2015 (Jelle van der Helm).

Siberische Grijze Ruiter, Zuidpier, IJmuiden, 28 juli 2010 (Arno Piek).

Kleine Kokmeeuw, Zuidpier, IJmuiden, 18 juni 1988 (Arnoud van den Berg).

Brilstern, Zuidpier, IJmuiden, 24 juli 1989 (Arnoud van den Berg).

Monniksgier, Ohmstraat, IJmuiden, 29 juli 2000 (Arnoud van den Berg).

Brilgrasmus, Zuidpier, IJmuiden, 2 november 1984 (René van Rossum).

Izabeltapuit, Kennemerboulevard, IJmuiden, 23 september 2000 (René van Rossum).

Spaanse Mus, Zuidpier, IJmuiden, 6 mei 2010 (Roy Slaterus).


zwart = eenvoudig te vinden; een aanzienlijk deel van het jaar talrijk aanwezig.
zwart = vrij lastig te vinden; slechts in klein aantal aanwezig en/of op een beperkt aantal dagen in het jaar.
rood = moeilijk te vinden; zeldzaam, onregelmatig en/of onopvallend.
rood = alleen met veel geluk te vinden; landelijke en/of regionale zeldzaamheid.
rood = extreme dwaalgast; slechts een of twee gevallen in Nederland.

1    Knobbelzwaan  Cygnus olor  Mute Swan
2    Kleine Zwaan  Cygnus bewickii  Bewick's Swan
3    Wilde Zwaan  Cygnus cygnus  Whooper Swan
4    Witbuikrotgans  Branta hrota  Pale-bellied Brent Goose
5    Rotgans  Branta bernicla  Dark-bellied Brent Goose
6    Brandgans  Branta leucopsis  Barnacle Goose
7    Grote Canadese Gans  Branta canadensis  Canada Goose
8    Sneeuwgans  Anser caerulescens  Snow Goose
9    Kleine Rietgans  Anser brachyrhynchus  Pink-footed Goose
10    Grauwe Gans  Anser anser  Greylag Goose
11    Toendrarietgans  Anser serrirostris  Tundra Bean Goose
12    Kolgans  Anser albifrons Greater White-fronted Goose
13    IJseend  Clangula hyemalis  Long-tailed Duck
14    Koningseider  Somateria spectabilis  King Eider
15    Eider  Somateria mollissima  Common Eider
16    Brilzee-eend  Melanitta perspicillata  Surf Scoter
17    Grote Zee-eend  Melanitta fusca  Velvet Scoter
18    Zwarte Zee-eend  Melanitta nigra  Common Scoter
19    Brilduiker  Bucephala clangula  Common Goldeneye
20    Nonnetje  Mergellus albellus  Smew
21    Grote Zaagbek  Mergus merganser  Goosander
22    Middelste Zaagbek  Mergus serrator  Red-breasted Merganser
23    Harlekijneend Histrionicus histrionicus Harlequin Duck
24    Bergeend  Tadorna tadorna  Common Shelduck
25    Casarca  Tadorna ferruginea  Ruddy Shelduck
26    Krooneend  Netta rufina  Red-crested Pochard
27    Tafeleend  Aythya ferina  Common Pochard
28    Witoogeend  Aythya nyroca  Ferruginous Duck
29    Kuifeend  Aythya fuligula  Tufted Duck
30    Topper  Aythya marila  Greater Scaup
31    Zomertaling  Anas querquedula  Garganey
32    Slobeend  Anas clypeata  Northern Shoveler
33    Blauwvleugeltaling  Anas discors  Blue-winged Teal
34    Krakeend  Anas strepera  Gadwall
35    Smient  Anas penelope  Eurasian Wigeon
36    Wilde Eend Anas platyrhynchos  Mallard
37    Pijlstaart  Anas acuta  Northern Pintail
38    Wintertaling  Anas crecca  Common Teal
39    Kwartel  Coturnix coturnix  Common Quail
40    Patrijs  Perdix perdix  Grey Partridge
41    Dodaars  Tachybaptus ruficollis  Little Grebe
42    Roodhalsfuut  Podiceps grisegena  Red-necked Grebe
43    Fuut  Podiceps cristatus  Great Crested Grebe
44    Kuifduiker  Podiceps auritus  Horned Grebe
45    Geoorde Fuut  Podiceps nigricollis  Black-necked Grebe
46    Holenduif  Columba oenas  Stock Dove
47    Houtduif  Columba palumbus  Common Wood Pigeon
48    Zomertortel Streptopelia turtur  European Turtle Dove
49    Turkse Tortel  Streptopelia decaocto  Eurasian Collared Dove
50    Nachtzwaluw  Caprimulgus europaeus  European Nightjar
51    Alpengierzwaluw  Apus melba  Alpine Swift
52    Huisgierzwaluw Apus affinis Little Swift
53 Vale Gierzwaluw Apus pallidus Pallid Swift
54    Gierzwaluw  Apus apus  Common Swift
55    Koekoek  Cuculus canorus  Common Cuckoo
56    Waterral  Rallus aquaticus  Water Rail
57    Porseleinhoen  Porzana porzana  Spotted Crake
58    Waterhoen  Gallinula chloropus  Common Moorhen
59    Meerkoet  Fulica atra  Eurasian Coot
60  Kraanvogel  Grus grus  Common Crane
61    Roodkeelduiker  Gavia stellata  Red-throated Loon
62    Parelduiker  Gavia arctica  Black-throated Loon
63    IJsduiker  Gavia immer  Great Northern Loon
64    Geelsnavelduiker  Gavia adamsii  Yellow-billed Loon
65    Stormvogeltje  Hydrobates pelagicus  British Storm Petrel
66    Vaal Stormvogeltje  Oceanodroma leucorhoa  Leach's Storm Petrel
67    Noordse Stormvogel  Fulmarus glacialis  Northern Fulmar
68    Grauwe Pijlstormvogel  Puffinus griseus  Sooty Shearwater
69    Grote Pijlstormvogel  Puffinus gravis  Great Shearwater
70    Noordse Pijlstormvogel  Puffinus puffinus  Manx Shearwater
71    Vale Pijlstormvogel  Puffinus mauretanicus  Balearic Shearwater
72    Zwarte Ooievaar  Ciconia nigra  Black Stork
73    Ooievaar  Ciconia ciconia  White Stork
74    Roerdomp  Botaurus stellaris  Eurasian Bittern
75    Blauwe Reiger  Ardea cinerea  Grey Heron
76    Purperreiger  Ardea purpurea  Purple Heron
77    Grote Zilverreiger  Casmerodius albus  Western Great Egret
78    Kleine Zilverreiger  Egretta garzetta  Little Egret
79    Lepelaar  Platalea leucorodia  Eurasian Spoonbill
80    Zwarte Ibis  Plegadis falcinellus  Glossy Ibis
81    Jan-van-gent  Morus bassanus  Northern Gannet
82    Kuifaalscholver  Phalacrocorax aristotelis  European Shag
83    Aalscholver  Phalacrocorax carbo Great Cormorant
84    Griel Burhinus oedicnemus Eurasian Stone-curlew
85    Scholekster  Haematopus ostralegus  Eurasian Oystercatcher
86    Steltkluut  Himantopus himantopus  Black-winged Stilt
87    Kluut  Recurvirostra avosetta  Pied Avocet
88    Goudplevier  Pluvialis apricaria  European Golden Plover
89    Zilverplevier  Pluvialis squatarola  Grey Plover
90    Kievit  Vanellus vanellus  Northern Lapwing
91    Kleine Plevier  Charadrius dubius  Little Ringed Plover
92    Bontbekplevier  Charadrius hiaticula  Common Ringed Plover
93    Strandplevier  Charadrius alexandrinus  Kentish Plover
94    Woestijnplevier  Charadrius leschenaultii  Greater Sand Plover
95    Morinelplevier  Charadrius morinellus  Eurasian Dotterel
96    Regenwulp  Numenius phaeopus  Eurasian Whimbrel
97    Wulp  Numenius arquata  Eurasian Curlew
98    Grutto  Limosa limosa  Black-tailed Godwit
99    Rosse Grutto  Limosa lapponica  Bar-tailed Godwit
100    Steenloper  Arenaria interpres  Ruddy Turnstone
101    Kanoet  Calidris canutus  Red Knot
102    Kemphaan  Calidris pugnax  Ruff
103    Breedbekstrandloper  Calidris falcinellus  Broad-billed Sandpiper
104    Krombekstrandloper  Calidris ferruginea  Curlew Sandpiper
105    Temmincks Strandloper  Calidris temminckii  Temminck's Stint
106    Drieteenstrandloper  Calidris alba Sanderling
107    Bonte Strandloper  Calidris alpina Dunlin
108    Paarse Strandloper  Calidris maritima  Purple Sandpiper
109    Kleine Strandloper  Calidris minuta  Little Stint
110    Bonapartes Strandloper  Calidris fuscicollis  White-rumped Sandpiper
111    Grauwe Franjepoot  Phalaropus lobatus  Red-necked Phalarope
112    Rosse Franjepoot  Phalaropus fulicarius  Red Phalarope
113    Oeverloper  Actitis hypoleucos  Common Sandpiper
114    Witgat  Tringa ochropus  Green Sandpiper
115    Siberische Grijze Ruiter Tringa brevipes Grey-tailed Tattler
116    Zwarte Ruiter  Tringa erythropus  Spotted Redshank
117    Groenpootruiter  Tringa nebularia  Common Greenshank
118    Poelruiter  Tringa stagnatilis  Marsh Sandpiper
119    Bosruiter  Tringa glareola  Wood Sandpiper
120    Tureluur  Tringa totanus  Common Redshank
121    Bokje  Lymnocryptes minimus  Jack Snipe
122    Houtsnip  Scolopax rusticola  Eurasian Woodcock
123    Watersnip  Gallinago gallinago  Common Snipe
124    Papegaaiduiker Fratercula arctica  Atlantic Puffin
125    Zwarte Zeekoet  Cepphus grylle  Black Guillemot
126    Alk  Alca torda  Razorbill
127    Kleine Alk  Alle alle  Little Auk
128    Zeekoet  Uria aalge  Common Murre
129    Kleinste Jager  Stercorarius longicaudus  Long-tailed Jaeger
130    Kleine Jager  Stercorarius parasiticus  Parasitic Jaeger
131    Middelste Jager  Stercorarius pomarinus  Pomarine Skua
132    Grote Jager  Stercorarius skua  Great Skua
133    Drieteenmeeuw  Rissa tridactyla  Black-legged Kittiwake
134    Vorkstaartmeeuw  Xema sabini  Sabine's Gull
135    Kleine Kokmeeuw  Chroicocephalus philadelphia  Bonaparte's Gull
136    Kokmeeuw  Chroicocephalus ridibundus  Black-headed Gull
137    Dwergmeeuw  Hydrocoloeus minutus  Little Gull
138    Ross' Meeuw  Rhodostethia rosea  Ross's Gull
139    Franklins Meeuw  Larus pipixcan  Franklin's Gull
140    Zwartkopmeeuw  Larus melanocephalus  Mediterranean Gull
141    Stormmeeuw  Larus canus  Mew Gull
142    Kleine Mantelmeeuw  Larus fuscus  Lesser Black-backed Gull
143    Zilvermeeuw  Larus argentatus  Herring Gull
144    Geelpootmeeuw  Larus michahellis  Yellow-legged Gull
145    Pontische Meeuw  Larus cachinnans  Caspian Gull
146    Kleine Burgemeester  Larus glaucoides  Iceland Gull
147    Grote Burgemeester  Larus hyperboreus  Glaucous Gull
148    Grote Mantelmeeuw  Larus marinus  Great Black-backed Gull
149    Brilstern Onychoprion anaethetus Bridled Tern
150    Dwergstern  Sternula albifrons  Little Tern
151    Lachstern  Gelochelidon nilotica  Gull-billed Tern
152    Reuzenstern  Hydroprogne caspia  Caspian Tern
153    Witvleugelstern  Chlidonias leucopterus  White-winged Tern
154    Zwarte Stern  Chlidonias niger  Black Tern
155    Dougalls Stern  Sterna dougallii  Roseate Tern
156    Visdief  Sterna hirundo  Common Tern
157    Noordse Stern  Sterna paradisaea  Arctic Tern
158    Grote Stern  Sterna sandvicensis  Sandwich Tern
159    Visarend  Pandion haliaetus  Western Osprey
160    Wespendief  Pernis apivorus  European Honey Buzzard
161 Vale Gier  Gyps fulvus Griffon Vulture
162    Monniksgier Aegypius monachus Cinereous Vulture
163    Dwergarend  Aquila pennata  Booted Eagle
164    Bruine Kiekendief  Circus aeruginosus  Western Marsh Harrier
165    Blauwe Kiekendief  Circus cyaneus  Hen Harrier
166 Steppekiekendief Circus macrourus Pallid Harrier
167    Grauwe Kiekendief  Circus pygargus  Montagu's Harrier
168    Sperwer  Accipiter nisus  Eurasian Sparrowhawk
169    Havik  Accipiter gentilis  Northern Goshawk
170    Zeearend  Haliaeetus albicilla  White-tailed Eagle
171    Rode Wouw  Milvus milvus  Red Kite
172    Zwarte Wouw  Milvus migrans  Black Kite
173    Ruigpootbuizerd  Buteo lagopus  Rough-legged Buzzard
174    Buizerd  Buteo buteo  Common Buzzard
175    Kerkuil  Tyto alba  Western Barn Owl
176    Ransuil  Asio otus  Long-eared Owl
177    Velduil Asio flammeus  Short-eared Owl
178    Bosuil  Strix aluco  Tawny Owl
179    Hop  Upupa epops  Eurasian Hoopoe
180    Draaihals  Jynx torquilla  Eurasian Wryneck
181    Groene Specht  Picus viridis  European Green Woodpecker
182    Zwarte Specht  Dryocopus martius  Black Woodpecker
183    Kleine Bonte Specht  Dendrocopos minor  Lesser Spotted Woodpecker
184    Grote Bonte Specht  Dendrocopos major  Great Spotted Woodpecker
185    Bijeneter  Merops apiaster  European Bee-eater
186    IJsvogel  Alcedo atthis  Common Kingfisher
187    Torenvalk  Falco tinnunculus  Common Kestrel
188    Roodpootvalk  Falco vespertinus  Red-footed Falcon
189    Smelleken  Falco columbarius  European Merlin
190    Boomvalk  Falco subbuteo  Eurasian Hobby
191    Slechtvalk  Falco peregrinus  Peregrine Falcon
192    Wielewaal  Oriolus oriolus  Eurasian Golden Oriole
193    Grauwe Klauwier  Lanius collurio  Red-backed Shrike
194    Klapekster  Lanius excubitor  Great Grey Shrike
195    Roodkopklauwier  Lanius senator  Woodchat Shrike
196    Ekster  Pica pica  Eurasian Magpie
197    Gaai  Garrulus glandarius  Eurasian Jay
198    Kauw  Corvus monedula Western Jackdaw
199    Roek  Corvus frugilegus  Rook
200    Zwarte Kraai  Corvus corone  Carrion Crow
201    Bonte Kraai  Corvus cornix  Hooded Crow
202    Raaf  Corvus corax  Northern Raven
203    Goudhaan  Regulus regulus  Goldcrest
204    Vuurgoudhaan  Regulus ignicapilla  Common Firecrest
205    Buidelmees  Remiz pendulinus  Eurasian Penduline Tit
206    Pimpelmees  Cyanistes caeruleus  Eurasian Blue Tit
207    Koolmees  Parus major  Great Tit
208    Kuifmees  Lophophanes cristatus  European Crested Tit
209    Zwarte Mees  Periparus ater  Coal Tit
210    Glanskop  Poecile palustris  Marsh Tit
211    Baardman  Panurus biarmicus  Bearded Reedling
212    Kortteenleeuwerik  Calandrella brachydactyla  Greater Short-toed Lark
213    Kuifleeuwerik  Galerida cristata  Crested Lark
214    Boomleeuwerik  Lullula arborea  Woodlark
215    Veldleeuwerik  Alauda arvensis  Eurasian Skylark
216    Strandleeuwerik  Eremophila alpestris  Horned Lark
217    Oeverzwaluw  Riparia riparia  Sand Martin
218  Boerenzwaluw  Hirundo rustica  Barn Swallow
219    Huiszwaluw  Delichon urbicum  Common House Martin
220    Roodstuitzwaluw  Cecropis daurica Red-rumped Swallow
221    Staartmees  Aegithalos caudatus  Long-tailed Tit
222    Grauwe Fitis  Phylloscopus trochiloides  Greenish Warbler
224    Pallas' Boszanger  Phylloscopus proregulus  Pallas's Leaf Warbler
224    Bladkoning  Phylloscopus inornatus  Yellow-browed Warbler
225    Bruine Boszanger  Phylloscopus fuscatus  Dusky Warbler
226    Fluiter  Phylloscopus sibilatrix  Wood Warbler
227    Tjiftjaf  Phylloscopus collybita  Common Chiffchaff
228 Siberische Tjiftjaf Phylloscopus tristis Siberian Chiffchaff
229   Fitis  Phylloscopus trochilus  Willow Warbler
230   Brilgrasmus Sylvia conspicillata Spectacled Warbler
   Westelijke/Balkanbaardgrasmus  Sylvia inornata/cantillans  Western/Eastern Subalpine Warbler
231   Sperwergrasmus  Sylvia nisoria  Barred Warbler
232   Braamsluiper  Sylvia curruca  Lesser Whitethroat
233   Grasmus  Sylvia communis Common Whitethroat
234   Tuinfluiter  Sylvia borin  Garden Warbler
235   Zwartkop  Sylvia atricapilla  Eurasian Blackcap
236   Sprinkhaanzanger  Locustella naevia  Common Grasshopper Warbler
237   Snor Locustella luscinioides  Savi's Warbler
238   Kleine Spotvogel Iduna caligata  Booted Warbler
239   Spotvogel  Hippolais icterina  Icterine Warbler
240   Orpheusspotvogel  Hippolais polyglotta  Melodious Warbler
241   Bosrietzanger  Acrocephalus palustris  Marsh Warbler
242   Kleine Karekiet  Acrocephalus scirpaceus  Eurasian Reed Warbler
243   Rietzanger  Acrocephalus schoenobaenus  Sedge Warbler
244   Waterrietzanger  Acrocephalus paludicola  Aquatic Warbler
245   Graszanger  Cisticola juncidis  Zitting Cisticola
246   Pestvogel  Bombycilla garrulus  Bohemian Waxwing
247   Boomklever  Sitta europaea  Eurasian Nuthatch
248   Boomkruiper  Certhia brachydactyla  Short-toed Treecreeper
249   Winterkoning  Troglodytes troglodytes  Eurasian Wren
250   Roze Spreeuw  Pastor roseus  Rosy Starling
251   Spreeuw Sturnus vulgaris  Common Starling
252 Waterspreeuw Cinclus cinclus White-throated Dipper
253   Goudlijster  Zoothera aurea  White's Thrush
254  Beflijster  Turdus torquatus  Ring Ouzel
255   Merel  Turdus merula  Common Blackbird
256   Kramsvogel  Turdus pilaris  Fieldfare
257   Zanglijster  Turdus philomelos  Song Thrush
258   Koperwiek  Turdus iliacus  Redwing
259   Grote Lijster  Turdus viscivorus  Mistle Thrush
260   Grauwe Vliegenvanger  Muscicapa striata  Spotted Flycatcher
261   Roodborst  Erithacus rubecula  European Robin
262   Nachtegaal  Luscinia megarhynchos  Common Nightingale
263   Blauwborst  Luscinia svecica  Bluethroat
264   Kleine Vliegenvanger  Ficedula parva  Red-breasted Flycatcher
265   Bonte Vliegenvanger  Ficedula hypoleuca  European Pied Flycatcher
266   Zwarte Roodstaart  Phoenicurus ochruros  Black Redstart
267   Gekraagde Roodstaart  Phoenicurus phoenicurus  Common Redstart
268   Paapje  Saxicola rubetra  Whinchat
269   Aziatische Roodborsttapuit  Saxicola maurus  Siberian Stonechat
270   Roodborsttapuit Saxicola rubicola  European Stonechat
271   Izabeltapuit  Oenanthe isabellina  Isabelline Wheatear
272   Tapuit  Oenanthe oenanthe  Northern Wheatear
273  Woestijntapuit  Oenanthe deserti  Desert Wheatear
274   Heggenmus  Prunella modularis  Dunnock
275    Huismus  Passer domesticus  House Sparrow
276    Spaanse Mus  Passer hispaniolensis  Spanish Sparrow
277    Ringmus  Passer montanus  Eurasian Tree Sparrow
278    Engelse Kwikstaart  Motacilla flavissima  Yellow Wagtail
279    Gele Kwikstaart  Motacilla flava  Blue-headed Wagtail
280    Noordse Kwikstaart  Motacilla thunbergi  Grey-headed Wagtail
281    Grote Gele Kwikstaart  Motacilla cinerea  Grey Wagtail
282    Witte Kwikstaart  Motacilla alba  White Wagtail
283    Rouwkwikstaart  Motacilla yarrellii  Pied Wagtail
284    Grote Pieper  Anthus richardi  Richard's Pipit
285    Duinpieper  Anthus campestris  Tawny Pipit
286    Siberische Boompieper  Anthus hodgsoni  Olive-backed Pipit
287    Boompieper  Anthus trivialis  Tree Pipit
288    Graspieper  Anthus pratensis  Meadow Pipit
289    Roodkeelpieper  Anthus cervinus  Red-throated Pipit
290    Oeverpieper  Anthus petrosus  Eurasian Rock Pipit
291    Waterpieper  Anthus spinoletta  Water Pipit
292    Vink  Fringilla coelebs  Common Chaffinch
293    Keep  Fringilla montifringilla  Brambling
294    Europese Kanarie  Serinus serinus  European Serin
295    Groenling  Chloris chloris  European Greenfinch
296    Putter  Carduelis carduelis  European Goldfinch
297    Sijs  Spinus spinus  Eurasian Siskin
298    Frater  Linaria flavirostris  Twite
299    Kneu  Linaria cannabina  Common Linnet
300    Kleine Barmsijs  Acanthis cabaret  Lesser Redpoll
301    Grote Barmsijs Acanthis flammea  Mealy Redpoll
302    Witstuitbarmsijs  Acanthis hornemanni  Arctic Redpoll
303    Kruisbek  Loxia curvirostra  Red Crossbill
304    Roodmus  Carpodacus erythrinus Common Rosefinch
305    Goudvink  Pyrrhula pyrrhula  Eurasian Bullfinch
306    Appelvink  Coccothraustes coccothraustes  Hawfinch
307    Sneeuwgors  Plectrophenax nivalis  Snow Bunting
308    IJsgors  Calcarius lapponicus  Lapland Longspur
309    Witkopgors  Emberiza leucocephalos  Pine Bunting
310    Geelgors  Emberiza citrinella  Yellowhammer
311    Ortolaan  Emberiza hortulana  Ortolan Bunting
312    Bosgors  Emberiza rustica  Rustic Bunting
313    Dwerggors  Emberiza pusilla  Little Bunting
314    Rietgors  Emberiza schoeniclus  Common Reed Bunting
315    Grauwe Gors  Emberiza calandra  Corn Bunting

Aanvullingen op dit overzicht zijn welkom en kunnen worden gestuurd naar onderstaand emailadres. 


Roy Slaterus
Email: roy.slaterus [@] gmail.com


home