Checklist: vogels van de IJmond

Deze checklist vermeldt alle vogelsoorten die in de IJmond zijn vastgesteld, met uitzondering van ge
ïntroduceerde soorten. Onder de IJmond wordt hier verstaan het gebied tussen Wijk aan Zee in het noorden, IJmuiderslag in het zuiden, de kop van de Zuidpier in het westen en het sluizencomplex in het oosten. De 317 vogelsoorten van deze checklist vormen c 61% van de Nederlandse lijst. Vermeld zijn alleen soorten waarvan overtuigende documentatie beschikbaar is. Bij landelijke zeldzaamheden is het oordeel van de Commissie Dwaalgasten Nederlandse Avifauna gevolgd; cursief weergegeven soorten zijn (nog) niet aanvaard door deze commissie. Enkele regionale zeldzaamheden zijn niet opgenomen vanwege ontoereikende documentatie; het betreft Witwangstern Chlidonias hybrida, Notenkraker Nucifraga caryocatactes en Cetti's Zanger Cettia cetti. Informatie over de betreffende meldingen is uiteraard welkom. Foto's van enkele van de bekendste zeldzaamheden uit de IJmond zijn hieronder weergegeven.Harlekijneend, havenmonding, IJmuiden, 29 december 1982 (René van Rossum).

Vale Gierzwaluw, Kennemerstrand, IJmuiden, 8 november 2015 (Jelle van der Helm).

Siberische Grijze Ruiter, Zuidpier, IJmuiden, 28 juli 2010 (Arno Piek).

Kleine Kokmeeuw, Zuidpier, IJmuiden, 18 juni 1988 (Arnoud van den Berg).

Brilstern, Zuidpier, IJmuiden, 24 juli 1989 (Arnoud van den Berg).

Monniksgier, Ohmstraat, IJmuiden, 29 juli 2000 (Arnoud van den Berg).

Brilgrasmus, Zuidpier, IJmuiden, 2 november 1984 (René van Rossum).

Izabeltapuit, Kennemerboulevard, IJmuiden, 23 september 2000 (René van Rossum).

Spaanse Mus, Zuidpier, IJmuiden, 6 mei 2010 (Roy Slaterus).


zwart = eenvoudig te vinden; een aanzienlijk deel van het jaar talrijk aanwezig.
zwart = vrij lastig te vinden; slechts in klein aantal aanwezig en/of op een beperkt aantal dagen in het jaar.
rood = moeilijk te vinden; zeldzaam, onregelmatig en/of onopvallend.
rood = alleen met veel geluk te vinden; landelijke en/of regionale zeldzaamheid.
rood = extreme dwaalgast; slechts een of twee gevallen in Nederland.

1    Knobbelzwaan  Cygnus olor  Mute Swan
2    Kleine Zwaan  Cygnus bewickii  Bewick's Swan
3    Wilde Zwaan  Cygnus cygnus  Whooper Swan
4    Witbuikrotgans  Branta hrota  Pale-bellied Brent Goose
5    Rotgans  Branta bernicla  Dark-bellied Brent Goose
6 Roodhalsgans Branta ruficollis Red-breasted Goose
7    Brandgans  Branta leucopsis  Barnacle Goose
8    Grote Canadese Gans  Branta canadensis  Canada Goose
9    Sneeuwgans  Anser caerulescens  Snow Goose
10    Grauwe Gans  Anser anser  Greylag Goose
11 Toendrarietgans Anser serrirostris Tundra Bean Goose
12    Kleine Rietgans  Anser brachyrhynchus  Pink-footed Goose
13    Kolgans  Anser albifrons Greater White-fronted Goose
14    IJseend  Clangula hyemalis  Long-tailed Duck
15    Koningseider  Somateria spectabilis  King Eider
16    Eider  Somateria mollissima  Common Eider
17    Brilzee-eend  Melanitta perspicillata  Surf Scoter
18    Grote Zee-eend  Melanitta fusca  Velvet Scoter
19    Zwarte Zee-eend  Melanitta nigra  Common Scoter
20    Brilduiker  Bucephala clangula  Common Goldeneye
21    Nonnetje  Mergellus albellus  Smew
22    Grote Zaagbek  Mergus merganser  Goosander
23    Middelste Zaagbek  Mergus serrator  Red-breasted Merganser
24    Harlekijneend Histrionicus histrionicus Harlequin Duck
25    Bergeend  Tadorna tadorna  Common Shelduck
26    Casarca  Tadorna ferruginea  Ruddy Shelduck
27    Krooneend  Netta rufina  Red-crested Pochard
28    Tafeleend  Aythya ferina  Common Pochard
29    Witoogeend  Aythya nyroca  Ferruginous Duck
30    Kuifeend  Aythya fuligula  Tufted Duck
31    Topper  Aythya marila  Greater Scaup
32    Zomertaling  Anas querquedula  Garganey
33    Slobeend  Anas clypeata  Northern Shoveler
34    Blauwvleugeltaling  Anas discors  Blue-winged Teal
35    Krakeend  Anas strepera  Gadwall
36    Smient  Anas penelope  Eurasian Wigeon
37    Wilde Eend Anas platyrhynchos  Mallard
38    Pijlstaart  Anas acuta  Northern Pintail
39    Wintertaling  Anas crecca  Common Teal
40    Kwartel  Coturnix coturnix  Common Quail
41    Patrijs  Perdix perdix  Grey Partridge
42    Dodaars  Tachybaptus ruficollis  Little Grebe
43    Roodhalsfuut  Podiceps grisegena  Red-necked Grebe
44    Fuut  Podiceps cristatus  Great Crested Grebe
45    Kuifduiker  Podiceps auritus  Horned Grebe
46    Geoorde Fuut  Podiceps nigricollis  Black-necked Grebe
47    Holenduif  Columba oenas  Stock Dove
48    Houtduif  Columba palumbus  Common Wood Pigeon
49    Zomertortel Streptopelia turtur  European Turtle Dove
50    Turkse Tortel  Streptopelia decaocto  Eurasian Collared Dove
51    Nachtzwaluw  Caprimulgus europaeus  European Nightjar
52    Alpengierzwaluw  Apus melba  Alpine Swift
53    Huisgierzwaluw Apus affinis Little Swift
54 Vale Gierzwaluw Apus pallidus Pallid Swift
55    Gierzwaluw  Apus apus  Common Swift
56    Koekoek  Cuculus canorus  Common Cuckoo
57    Waterral  Rallus aquaticus  Water Rail
58    Porseleinhoen  Porzana porzana  Spotted Crake
59    Waterhoen  Gallinula chloropus  Common Moorhen
60    Meerkoet  Fulica atra  Eurasian Coot
61  Kraanvogel  Grus grus  Common Crane
62    Roodkeelduiker  Gavia stellata  Red-throated Loon
63    Parelduiker  Gavia arctica  Black-throated Loon
64    IJsduiker  Gavia immer  Great Northern Loon
65    Geelsnavelduiker  Gavia adamsii  Yellow-billed Loon
66    Stormvogeltje  Hydrobates pelagicus  British Storm Petrel
67    Vaal Stormvogeltje  Oceanodroma leucorhoa  Leach's Storm Petrel
68    Noordse Stormvogel  Fulmarus glacialis  Northern Fulmar
69    Grauwe Pijlstormvogel  Puffinus griseus  Sooty Shearwater
70    Grote Pijlstormvogel  Puffinus gravis  Great Shearwater
71    Noordse Pijlstormvogel  Puffinus puffinus  Manx Shearwater
72    Vale Pijlstormvogel  Puffinus mauretanicus  Balearic Shearwater
73    Zwarte Ooievaar  Ciconia nigra  Black Stork
74    Ooievaar  Ciconia ciconia  White Stork
75    Roerdomp  Botaurus stellaris  Eurasian Bittern
76    Blauwe Reiger  Ardea cinerea  Grey Heron
77    Purperreiger  Ardea purpurea  Purple Heron
78    Grote Zilverreiger  Casmerodius albus  Western Great Egret
79    Kleine Zilverreiger  Egretta garzetta  Little Egret
80    Lepelaar  Platalea leucorodia  Eurasian Spoonbill
81    Zwarte Ibis  Plegadis falcinellus  Glossy Ibis
82    Jan-van-gent  Morus bassanus  Northern Gannet
83    Kuifaalscholver  Phalacrocorax aristotelis  European Shag
84    Aalscholver  Phalacrocorax carbo Great Cormorant
85    Griel Burhinus oedicnemus Eurasian Stone-curlew
86    Scholekster  Haematopus ostralegus  Eurasian Oystercatcher
87    Steltkluut  Himantopus himantopus  Black-winged Stilt
88    Kluut  Recurvirostra avosetta  Pied Avocet
89 Zilverplevier Pluvialis squatarola Grey Plover
90    Goudplevier  Pluvialis apricaria  European Golden Plover
91    Morinelplevier  Charadrius morinellus  Eurasian Dotterel
92    Bontbekplevier  Charadrius hiaticula  Common Ringed Plover
93    Kleine Plevier  Charadrius dubius  Little Ringed Plover
94    Kievit  Vanellus vanellus  Northern Lapwing
95    Woestijnplevier  Anarhynchus leschenaultii  Greater Sand Plover
96    Strandplevier  Anarhynchus alexandrinus  Kentish Plover
97    Regenwulp  Numenius phaeopus  Eurasian Whimbrel
98    Wulp  Numenius arquata  Eurasian Curlew
99    Grutto  Limosa limosa  Black-tailed Godwit
100    Rosse Grutto  Limosa lapponica  Bar-tailed Godwit
101    Steenloper  Arenaria interpres  Ruddy Turnstone
102    Kanoet  Calidris canutus  Red Knot
103    Kemphaan  Calidris pugnax  Ruff
104    Breedbekstrandloper  Calidris falcinellus  Broad-billed Sandpiper
105    Krombekstrandloper  Calidris ferruginea  Curlew Sandpiper
106    Temmincks Strandloper  Calidris temminckii  Temminck's Stint
107    Drieteenstrandloper  Calidris alba Sanderling
108    Bonte Strandloper  Calidris alpina Dunlin
109    Paarse Strandloper  Calidris maritima  Purple Sandpiper
110    Kleine Strandloper  Calidris minuta  Little Stint
111    Bonapartes Strandloper  Calidris fuscicollis  White-rumped Sandpiper
112    Grauwe Franjepoot  Phalaropus lobatus  Red-necked Phalarope
113    Rosse Franjepoot  Phalaropus fulicarius  Red Phalarope
114    Oeverloper  Actitis hypoleucos  Common Sandpiper
115    Witgat  Tringa ochropus  Green Sandpiper
116    Siberische Grijze Ruiter Tringa brevipes Grey-tailed Tattler
117    Zwarte Ruiter  Tringa erythropus  Spotted Redshank
118    Groenpootruiter  Tringa nebularia  Common Greenshank
119    Poelruiter  Tringa stagnatilis  Marsh Sandpiper
120    Bosruiter  Tringa glareola  Wood Sandpiper
121    Tureluur  Tringa totanus  Common Redshank
122    Bokje  Lymnocryptes minimus  Jack Snipe
123    Houtsnip  Scolopax rusticola  Eurasian Woodcock
124    Watersnip  Gallinago gallinago  Common Snipe
125    Papegaaiduiker Fratercula arctica  Atlantic Puffin
126    Zwarte Zeekoet  Cepphus grylle  Black Guillemot
127    Alk  Alca torda  Razorbill
128    Kleine Alk  Alle alle  Little Auk
129    Zeekoet  Uria aalge  Common Murre
130    Kleinste Jager  Stercorarius longicaudus  Long-tailed Jaeger
131    Kleine Jager  Stercorarius parasiticus  Parasitic Jaeger
132    Middelste Jager  Stercorarius pomarinus  Pomarine Skua
133    Grote Jager  Stercorarius skua  Great Skua
134    Drieteenmeeuw  Rissa tridactyla  Black-legged Kittiwake
135    Vorkstaartmeeuw  Xema sabini  Sabine's Gull
136    Kleine Kokmeeuw  Chroicocephalus philadelphia  Bonaparte's Gull
137    Kokmeeuw  Chroicocephalus ridibundus  Black-headed Gull
138    Dwergmeeuw  Hydrocoloeus minutus  Little Gull
139    Ross' Meeuw  Rhodostethia rosea  Ross's Gull
140    Franklins Meeuw  Larus pipixcan  Franklin's Gull
141    Zwartkopmeeuw  Larus melanocephalus  Mediterranean Gull
142    Stormmeeuw  Larus canus  Mew Gull
143    Kleine Mantelmeeuw  Larus fuscus  Lesser Black-backed Gull
144    Zilvermeeuw  Larus argentatus  Herring Gull
145    Geelpootmeeuw  Larus michahellis  Yellow-legged Gull
146    Pontische Meeuw  Larus cachinnans  Caspian Gull
147    Kleine Burgemeester  Larus glaucoides  Iceland Gull
148    Grote Burgemeester  Larus hyperboreus  Glaucous Gull
149    Grote Mantelmeeuw  Larus marinus  Great Black-backed Gull
150    Brilstern Onychoprion anaethetus Bridled Tern
151    Dwergstern  Sternula albifrons  Little Tern
152    Lachstern  Gelochelidon nilotica  Gull-billed Tern
153    Reuzenstern  Hydroprogne caspia  Caspian Tern
154    Witvleugelstern  Chlidonias leucopterus  White-winged Tern
155    Zwarte Stern  Chlidonias niger  Black Tern
156    Dougalls Stern  Sterna dougallii  Roseate Tern
157    Visdief  Sterna hirundo  Common Tern
158    Noordse Stern  Sterna paradisaea  Arctic Tern
159    Grote Stern  Sterna sandvicensis  Sandwich Tern
160    Visarend  Pandion haliaetus  Western Osprey
161    Wespendief  Pernis apivorus  European Honey Buzzard
162 Vale Gier  Gyps fulvus Griffon Vulture
163    Monniksgier Aegypius monachus Cinereous Vulture
164    Dwergarend  Aquila pennata  Booted Eagle
165    Bruine Kiekendief  Circus aeruginosus  Western Marsh Harrier
166    Blauwe Kiekendief  Circus cyaneus  Hen Harrier
167 Steppekiekendief Circus macrourus Pallid Harrier
168    Grauwe Kiekendief  Circus pygargus  Montagu's Harrier
169    Sperwer  Accipiter nisus  Eurasian Sparrowhawk
170    Havik  Accipiter gentilis  Northern Goshawk
171    Zeearend  Haliaeetus albicilla  White-tailed Eagle
172    Rode Wouw  Milvus milvus  Red Kite
173    Zwarte Wouw  Milvus migrans  Black Kite
174    Ruigpootbuizerd  Buteo lagopus  Rough-legged Buzzard
175    Buizerd  Buteo buteo  Common Buzzard
176    Kerkuil  Tyto alba  Western Barn Owl
177    Ransuil  Asio otus  Long-eared Owl
178    Velduil Asio flammeus  Short-eared Owl
179    Bosuil  Strix aluco  Tawny Owl
180    Hop  Upupa epops  Eurasian Hoopoe
181    Bijeneter  Merops apiaster  European Bee-eater
182    IJsvogel  Alcedo atthis  Common Kingfisher
183    Draaihals  Jynx torquilla  Eurasian Wryneck
184    Groene Specht  Picus viridis  European Green Woodpecker
185    Zwarte Specht  Dryocopus martius  Black Woodpecker
186    Grote Bonte Specht  Dendrocopos major  Great Spotted Woodpecker
187    Kleine Bonte Specht  Dendrocopos minor  Lesser Spotted Woodpecker
188    Torenvalk  Falco tinnunculus  Common Kestrel
189    Roodpootvalk  Falco vespertinus  Red-footed Falcon
190    Smelleken  Falco columbarius  European Merlin
191    Boomvalk  Falco subbuteo  Eurasian Hobby
192    Slechtvalk  Falco peregrinus  Peregrine Falcon
193    Wielewaal  Oriolus oriolus  Eurasian Golden Oriole
194    Grauwe Klauwier  Lanius collurio  Red-backed Shrike
195    Klapekster  Lanius excubitor  Great Grey Shrike
196    Roodkopklauwier  Lanius senator  Woodchat Shrike
197    Ekster  Pica pica  Eurasian Magpie
198    Gaai  Garrulus glandarius  Eurasian Jay
199    Kauw  Corvus monedula Western Jackdaw
200    Roek  Corvus frugilegus  Rook
201    Zwarte Kraai  Corvus corone  Carrion Crow
202    Bonte Kraai  Corvus cornix  Hooded Crow
203    Raaf  Corvus corax  Northern Raven
204    Goudhaan  Regulus regulus  Goldcrest
205    Vuurgoudhaan  Regulus ignicapilla  Common Firecrest
206    Buidelmees  Remiz pendulinus  Eurasian Penduline Tit
207    Pimpelmees  Cyanistes caeruleus  Eurasian Blue Tit
208    Koolmees  Parus major  Great Tit
209    Kuifmees  Lophophanes cristatus  European Crested Tit
210    Zwarte Mees  Periparus ater  Coal Tit
211    Glanskop  Poecile palustris  Marsh Tit
212    Baardman  Panurus biarmicus  Bearded Reedling
213    Boomleeuwerik  Lullula arborea  Woodlark
214    Veldleeuwerik  Alauda arvensis  Eurasian Skylark
215    Kuifleeuwerik  Galerida cristata  Crested Lark
216    Strandleeuwerik  Eremophila flava  Shore Lark
217    Kortteenleeuwerik  Calandrella brachydactyla  Greater Short-toed Lark
218    Oeverzwaluw  Riparia riparia  Sand Martin
219  Boerenzwaluw  Hirundo rustica  Barn Swallow
220    Huiszwaluw  Delichon urbicum  Common House Martin
221    Roodstuitzwaluw  Cecropis daurica Red-rumped Swallow
222    Staartmees  Aegithalos caudatus  Long-tailed Tit
223    Grauwe Fitis  Phylloscopus trochiloides  Greenish Warbler
224    Pallas' Boszanger  Phylloscopus proregulus  Pallas's Leaf Warbler
225    Bladkoning  Phylloscopus inornatus  Yellow-browed Warbler
226    Bruine Boszanger  Phylloscopus fuscatus  Dusky Warbler
227    Fluiter  Phylloscopus sibilatrix  Wood Warbler
228    Tjiftjaf  Phylloscopus collybita  Common Chiffchaff
229 Siberische Tjiftjaf Phylloscopus tristis Siberian Chiffchaff
230   Fitis  Phylloscopus trochilus  Willow Warbler
231   Zwartkop  Sylvia atricapilla  Eurasian Blackcap
232   Tuinfluiter  Sylvia borin  Garden Warbler
233   Sperwergrasmus  Sylvia nisoria  Barred Warbler
234  Braamsluiper  Sylvia curruca  Lesser Whitethroat
  Westelijke/Balkanbaardgrasmus  Sylvia inornata/cantillans  Western/Eastern Subalpine Warbler
235   Grasmus  Sylvia communis Common Whitethroat
236   Brilgrasmus Sylvia conspicillata Spectacled Warbler
237   Sprinkhaanzanger  Locustella naevia  Common Grasshopper Warbler
238   Snor Locustella luscinioides  Savi's Warbler
239   Spotvogel  Hippolais icterina  Icterine Warbler
240   Orpheusspotvogel  Hippolais polyglotta  Melodious Warbler
241   Kleine Spotvogel Iduna caligata  Booted Warbler
242   Bosrietzanger  Acrocephalus palustris  Marsh Warbler
243   Kleine Karekiet  Acrocephalus scirpaceus  Eurasian Reed Warbler
244   Rietzanger  Acrocephalus schoenobaenus  Sedge Warbler
245   Waterrietzanger  Acrocephalus paludicola  Aquatic Warbler
246   Graszanger  Cisticola juncidis  Zitting Cisticola
247   Pestvogel  Bombycilla garrulus  Bohemian Waxwing
248   Boomklever  Sitta europaea  Eurasian Nuthatch
249   Boomkruiper  Certhia brachydactyla  Short-toed Treecreeper
250   Winterkoning  Troglodytes troglodytes  Eurasian Wren
251   Spreeuw Sturnus vulgaris  Common Starling
252   Roze Spreeuw Pastor roseus  Rosy Starling
253 Waterspreeuw Cinclus cinclus White-throated Dipper
254   Goudlijster  Zoothera aurea  White's Thrush
255  Beflijster  Turdus torquatus  Ring Ouzel
256   Merel  Turdus merula  Common Blackbird
257   Kramsvogel  Turdus pilaris  Fieldfare
258   Zanglijster  Turdus philomelos  Song Thrush
259   Koperwiek  Turdus iliacus  Redwing
260   Grote Lijster  Turdus viscivorus  Mistle Thrush
261   Grauwe Vliegenvanger  Muscicapa striata  Spotted Flycatcher
262   Roodborst  Erithacus rubecula  European Robin
263   Nachtegaal  Luscinia megarhynchos  Common Nightingale
264   Blauwborst  Luscinia svecica  Bluethroat
265   Zwarte Roodstaart  Phoenicurus ochruros  Black Redstart
266   Gekraagde Roodstaart  Phoenicurus phoenicurus  Common Redstart
267   Paapje  Saxicola rubetra  Whinchat
268   Roodborsttapuit  Saxicola rubicola  European Stonechat
269   Aziatische Roodborsttapuit Saxicola maurus  Siberian Stonechat
270   Tapuit  Oenanthe oenanthe  Northern Wheatear
271   Izabeltapuit Oenanthe isabellina  Isabelline Wheatear
272   Woestijntapuit  Oenanthe deserti  Desert Wheatear
273   Kleine Vliegenvanger  Ficedula parva  Red-breasted Flycatcher
274  Bonte Vliegenvanger  Ficedula hypoleuca  European Pied Flycatcher
275   Heggenmus  Prunella modularis  Dunnock
276    Huismus  Passer domesticus  House Sparrow
277    Spaanse Mus  Passer hispaniolensis  Spanish Sparrow
278    Ringmus  Passer montanus  Eurasian Tree Sparrow
279    Engelse Kwikstaart  Motacilla flavissima  Yellow Wagtail
280    Gele Kwikstaart  Motacilla flava  Blue-headed Wagtail
281    Noordse Kwikstaart  Motacilla thunbergi  Grey-headed Wagtail
282    Grote Gele Kwikstaart  Motacilla cinerea  Grey Wagtail
283    Witte Kwikstaart  Motacilla alba  White Wagtail
284    Rouwkwikstaart  Motacilla yarrellii  Pied Wagtail
285    Grote Pieper  Anthus richardi  Richard's Pipit
286    Duinpieper  Anthus campestris  Tawny Pipit
287    Siberische Boompieper  Anthus hodgsoni  Olive-backed Pipit
288    Boompieper  Anthus trivialis  Tree Pipit
289    Graspieper  Anthus pratensis  Meadow Pipit
290    Roodkeelpieper  Anthus cervinus  Red-throated Pipit
291    Oeverpieper  Anthus petrosus  Eurasian Rock Pipit
292    Waterpieper  Anthus spinoletta  Water Pipit
293    Keep Fringilla montifringilla Brambling
294    Vink Fringilla coelebs  Common Chaffinch
295    Appelvink Coccothraustes coccothraustes Hawfinch
296    Roodmus Carpodacus erythrinus  Common Rosefinch
297    Goudvink Pyrrhula pyrrhula  Eurasian Bullfinch
298    Groenling Chloris chloris  European Greenfinch
299    Kneu Linaria cannabina  Common Linnet
300    Frater Linaria flavirostris  Twite
301    Kleine Barmsijs Acanthis cabaret  Lesser Redpoll
302    Grote Barmsijs Acanthis flammea  Mealy Redpoll
303    Witstuitbarmijs Acanthis hornemanni  Arctic Redpoll
304    Kruisbek Loxia curvirostra  Red Crossbill
305 Grote Kruisbek Loxia pytyopsittacus Parrot Crossbill
306    Putter Carduelis carduelis European Goldfinch
307    Europese Kanarie Serinus serinus  European Serin
308    Sijs Spinus spinus  Eurasian Siskin
309    Sneeuwgors Plectrophenax nivalis  Snow Bunting
310    IJsgors Calcarius lapponicus  Lapland Longspur
311    Grauwe Gors Emberiza calandra  Corn Bunting
312    Ortolaan Emberiza hortulana  Ortolan Bunting
313    Geelgors Emberiza citrinella  Yellowhammer
314    Witkopgors Emberiza leucocephalos  Pine Bunting
315    Rietgors Emberiza schoeniclus  Common Reed Bunting
316    Dwerggors Emberiza pusilla  Little Bunting
317    Bosgors Emberiza rustica  Rustic Bunting

Aanvullingen op dit overzicht zijn welkom en kunnen worden gestuurd naar onderstaand emailadres. 


Roy Slaterus
Email: roy.slaterus [@] gmail.com


home